UA-80184964-1

         
           
Stowarzyszenie Akademia imienia Krzysztofa Pendereckiego – Międzynarodowe Centrum Muzyki powstało w 2001 roku z inicjatywy grupy deweloperów zafascynowanych twórczością Krzysztofa Pendereckiego.


        Działalność pierwszych lat skupiała się na pozyskaniu zainteresowania przedstawicieli różnych środowisk dla urealnienia marzenia Mistrza Pendereckiego. Związane ono było z powstaniem w Lusławicach Akademii, która zapewni szczególnie utalentowanej młodzieży dalsze kształcenie przez grono najlepszych pedagogów z Europy i Świata.

Akademia miała wzbudzić potrzebę takiego wykonywania muzyki, by technika służyła wyobraźni artystycznej, emocji i ideałowi porządku.    Efekt kilkuletnich starań Stowarzyszenia to:
  • Zarządzenie nr 34 Ministra Kultury z dnia 22.09.2005 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Europejskiemu Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach;  
  • Podpisanie trójporozumienia o współprowadzeniu Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Małopolskiego i Stowarzyszenia Akademia imienia Krzysztofa Pendereckiego – Międzynarodowe Centrum Muzyki KONGRES KULTURY POLSKIEJ - KRAKÓW 2009  


Cele działalności Stowarzyszenia:

  1. 1. Współprowadzenie Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach 
  2. 2. Prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej w obszarze kultury 
  3. 3. Wspieranie działań służących promocji młodych utalentowanych muzyków i reprezentantów innych dziedzin Sztuki 
  4. 4. Organizowanie przedsięwzięć artystycznych służących pozyskiwaniu wielopokoleniowej publiczności - odbiorców twórczości współczesnych kompozytorów 
  5.  
© 2016 Stowarzyszenie Akademia imienia Krzysztofa Pendereckiego, Międzynarodowe Centrum Muzyki